User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
Editorial Board

Editorial Committee of Journal of Earth Environment

 

 

 

Editor in Chief

 

 

 

AN Zhi-sheng

 

 

 

Deputy Editors in Chief

 

DING Zhong-li

LIU Zhengyu

TANG Xiao-yan

ZHOU Wei-jian

Executive Editor in Chief

 

TAN Liang-cheng

 

 

 

       

Members of Editorial Board

 

AN Zhi-sheng

CAO Jun-ji

CHEN Fa-hu

CHEN Jian-min

CHEN Jun

CHEN Yong

CHEN Yi-ping

CHEN Yi-yu

CHENG Guo-dong

DING Zhong-li

FANG Xiao-min

FU Bo-jie

FU Cong-bin

GAO Xing

GE Quan-sheng

GU Zhao-lin

HU Dun-xin

HUANG Chun-chang

HUANG Shao-peng

JIAN Zhi-min

LI Xiao-yan

LI Li

LIN Xue-yu

LIU Cong-qiang

LIU Chang-ming

LIU Jia-qi

LIU Xiao-dong

LU Da-dao

LIU Yu

LU Yan-chou

OUYANG Zi-yuan

QIN Da-he

RONG Jia-yu

SHAO Ming-an

SHI Pei-jun

SHU De-gan

SUN Hong-lie

TAO Shu

TANG Xiao-yan

WANG Su-min

WANG Tao

WANG Ying

WANG Ji-yang

WU Guo-xiong

XIAO Ju-le

XU Guan-hua

YANG Xiao-ping

YAO Tan-dong

YIN Hong-fu

YUAN Dao-xian

ZHANG Jing

ZHANG Pei-zhen

ZHANG Xiao-ye

ZHANG Xin-bao

ZHOU Li-ping

ZHOU Wei-jian

ZHU Ri-xiang

 

Oversea Members of Editorial Board

 

André Berger

Raymond S Bradley

Guy Brasseur

George S Burr

Deliang Chen

Hai Cheng

Allan R Chivas

Judith C Chow

Steven C Clemens

Steven M Colman

John Dodson

R Lawrence Edwards

Inez Fung

A J Timothy Jull

Kashiwaya Kenji

Juyong Kim

Kazuto Kodama

John E Kutzbach

Zhengyu Liu

Peter Molnar

Ashok Singhvi

Jef Vandenberghe

John G Watson

Stephen G Wells