User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 1,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

研究论文

Analysis on sedimentary environment of the Red Stone Forest strata in Guzhang, Hunan Province
  LIU Xiuming1, 2, JI Jinping3, ZHANG Tao1, CHEN Jiasheng1, Ali Rashid Tabrez4, Siroos Jafari5
  2021(1):1-18 [Abstract(1957)]  [View PDF 47.20 M (746)]
  
Magnetic properties of latosols from Zhangpu County, Fujian Province and their environmental significance
  LÜ Bin1, 2, LIU Xiuming1, 2, 3
  2021(1):19-31 [Abstract(1755)]  [View PDF 13.65 M (689)]
  
Late Cretaceous paleosols in Fujian and their paleoenvironmental implication
  MAO Xuegang1, 2, CHEN Jinniu3, SHI Yonghui3, LIU Xiuming1, 2, 4
  2021(1):32-44 [Abstract(1252)]  [View PDF 20.78 M (680)]
  
Transgression-regression process recorded by borehole sediments in Fuzhou Basin since MIS3
  HE Mei1, LIU Gengyu1, ZHOU Guohua2, CHE Bolin1, MA Mingming3, 4, JIN Jianhui3, 4, LIU Xiuming3, 4, 5, YU Mingtong3, 4
  2021(1):45-57 [Abstract(1863)]  [View PDF 11.44 M (807)]
  
Indication of soil phytoliths for the vertical vegetation change — a case study from Daiyun Mountain, Fujian Province, China
  PEI Yaoyao1, 2, DAI Jinqi1, 2, CHEN Wenwei3, LI Wenzhou3, ZUO Xinxin1, 2
  2021(1):58-68 [Abstract(1769)]  [View PDF 16.51 M (709)]
  
Spatial and temporal distribution of prehistoric settlement sites in Minjiang River Basin and their relationship with environmental factors
  REN Yongqing1, 3, JIN Jianhui1, 2, 3, ZUO Xinxin1, 2, 3, HUANG Yunming4, LI Zhizhong1, 3
  2021(1):69-84 [Abstract(1735)]  [View PDF 6.08 M (1062)]
  
A study on the evolution characteristics of tropical cyclones in the eastern coast of China
  ZHANG Guangying1, 2, FANG Keyan1, 2, CHEN Ping1, 2, BAI Maowei1, 2, ZHAO Zheng1, 2
  2021(1):85-93 [Abstract(2021)]  [View PDF 1.10 M (648)]
  
The characteristics and influence factors typhoon “Maria” induced rainfall δ18O at Fuzhou and Jiangle
  CAI Jianrong1, XU Tao2, Yang Yunyue1, JIANG Xiuyang1
  2021(1):94-103 [Abstract(1461)]  [View PDF 3.77 M (700)]
  
Heavy metal sources and health risk assessment of dust in Zhangzhou urban parks
  FAN Yifei1, 2, CHEN Xiuling1, 2, 3, FANG Zijing2, LU Xin1, 2, ZHOU Xiaoxiao1, 2
  2021(1):104-120 [Abstract(1603)]  [View PDF 19.92 M (685)]