User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 5,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

专论

The Bipolar Seesaw of the last glacial period: research progress and future directions
  ZHENG Peisong1, 2, LAI Zhongping2
  2021(5):455-470 [Abstract(1015)]  [View PDF 3.91 M (234)]
  
Review on chemical ionization technique application in mass spectrometric analysis of atmospheric aerosols
  ZHANG Xin1, 2, 3, LI Zhiyu1, 2, 3, LIN Yue1, 2, 3, HAN Yuemei1, 2
  2021(5):471-482 [Abstract(704)]  [View PDF 750.07 K (182)]
  
Prospects of sustainable livelihood research in the post-poverty period
  SU Fang1, SONG Nini1, XUE Bing2
  2021(5):483-497 [Abstract(501)]  [View PDF 1.56 M (316)]
  

研究论文

Magnetostratigraphy of Late Miocene—Pliocene red clay in Liulin area
  LIU Shihang1, 2, ZHANG Peng1, AO Hong1, YAO Jiao1
  2021(5):498-509 [Abstract(539)]  [View PDF 4.38 M (167)]
  
Parametric end-member analysis of the grain size distribution of the Xiashu loess and its provenance tracing
  LIU Menghui1, LI Xusheng1, HAN Zhiyong1, CHEN Yingyong1, 2, WANG Yuchen1, YUAN Xiaokang1, REN Yicheng1
  2021(5):510-525 [Abstract(588)]  [View PDF 3.81 M (200)]
  
Characteristics and trace analysis of rare earth elements in surface sediment of Huotong River
  CHEN Xiaowei1, CHEN Xiuling2, 1, 3, ZHOU Xiaoxiao2, 1, FAN Yifei2, 1, LIU Jie2, 1
  2021(5):526-539 [Abstract(438)]  [View PDF 3.32 M (164)]
  
Long-term monitoring of surface water change of the Aral Sea Basin and the driving factors
  SHI Jiancong1, 2, GUO Qiaozhen1, ZHAO Shuang1, SU Yiting1, SHI Yanqing1
  2021(5):540-548 [Abstract(572)]  [View PDF 2.61 M (184)]
  
Ground-based Measurements Of Solar Spectrum In Ngari
  ZHOU Yi1, Norsang Gelsor1, WANG Qian1, ZHOU Yanxia2
  2021(5):549-557 [Abstract(568)]  [View PDF 2.74 M (209)]
  
Changes in solar activity and the development of the COVID-19 pneumonia epidemic
  ZHANG Hao1, WANG Jian1, 2, LIANG Zhong1, WANG Jie1, SUN Wei3
  2021(5):558-565 [Abstract(702)]  [View PDF 1.69 M (736)]
  
Development of a multifunctional and portable underwater chemical oxygenator and its water purification effect
  LI Yuan1, YANG Na1, WANG Chenyi1, YU Jie2, LI Ping1, CHEN Zilin1
  2021(5):566-572 [Abstract(424)]  [View PDF 1.01 M (162)]