User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 4,2021 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

综述

Iron isotopic systematics of marine sedimentary rocks and its implications on paleoenvironment
  MENG Zekun, WANG Zhenfei, JU Pengcheng, HUANG Kangjun
  2021(4):339-358 [Abstract(1548)]  [View PDF 2.54 M (1749)]
  
Research progress on stable sulfur isotopes in aerosols
  MA Hao1, 2, 3, 4, WANG Sen1, 2, 3, NIU Zhenchuan4, 5, 6, 7, FENG Xue4, 8, HUANG Zhipu1, 4
  2021(4):359-377 [Abstract(1458)]  [View PDF 1.25 M (1438)]
  
Research progress on formaldehyde removal by amino acids
  WANG Wei1, 2, ZHU Dandan1, 3, HUANG Yu1, CAO Junji1
  2021(4):378-388 [Abstract(1720)]  [View PDF 1.05 M (1964)]
  

研究论文

Paleoenvironment evolutions recorded in the Weihe Basin sedimentary since the last interglacial
  LONG Yili1, 2, LIU Xingxing1, 3, WANG Ting1, 2, SUN Youbin1, 3, 4
  2021(4):389-401, 410 [Abstract(1461)]  [View PDF 4.49 M (1140)]
  
Influence of confluence threshold on extracting hypsometric integral of Upper Yarkant Basin
  SHEN Junjie1, 2, CHANG Hong1, 3, TANG Qianyu4, LI Leyi1, 5, YANG Maojie1, 2, YI Tingnan1, 2, XIAN Yuxin1, 2
  2021(4):402-410 [Abstract(1314)]  [View PDF 2.86 M (921)]
  
The impact of wetland on heat island effect using remote sensing technology in Fuzhou
  XIANG Xiaoyun1, 2, DU Jia2, SONG Kaishan2, ZHAO Boyu2, ZHOU Haohao2, GUO Pingping3, ZHANG Liyan4, HU Yating5
  2021(4):411-424 [Abstract(1317)]  [View PDF 4.94 M (862)]
  
Analysis on the dynamic changes and their influencing factors of forest resources in Sichuan Province
  CHEN Dingchao1, LI Weipeng1, 2, 3, CAI Xiaoyu1, JING Nan1, WANG Ruifang1, 4, TANG Mengdi1, 5, GAO Yilin1
  2021(4):425-435 [Abstract(1681)]  [View PDF 2.43 M (855)]
  
Comprehensive evaluation of wastewater treatment plant in the southern Qinghai based on Fuzzy-AHP model
  LI Guangying1, HE Yuejun2, 1, FENG Zhaohui3, GE Jingsong1, WANG Lingqing1, 3, GUAN Haigang1, LUO Mengchao1
  2021(4):436-446 [Abstract(1450)]  [View PDF 1.41 M (1015)]
  
Research on sintering conditions and performance of municipal sludge / phosphate tailings ceramsite
  ZHANG Xiaoya, FENG Lijuan, WANG Ji, CHEN Jiahui, WU Rendi
  2021(4):447-454 [Abstract(1434)]  [View PDF 1.46 M (921)]