User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 6,2022 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

观点

Connotation and enlightenment of “Nangou rural vitalization model” in Yan’an City
  CHEN Yiping*
  2022(6):641-644 [Abstract(1592)]  [View PDF 1.11 M (1439)]
  

综述

Review on research and development of carbon and water fluxes characteristics in terrestrial ecosystem
  ZHANG Ting1*, ZHOU Junzhi1, LI Jianzhu1, CHEN Fulong2, FENG Ping1
  2022(6):645-666 [Abstract(2193)]  [View PDF 786.62 K (1721)]
  
Research progress and prospects of isotopic hydrograph separation in rainfall-runoff generation
  LIN Mingyi1, 2, JIN Zhao1, 3*, YU Yunlong4
  2022(6):667-678 [Abstract(1692)]  [View PDF 1.64 M (1210)]
  
Research status and prospect of organic cationic charge antibacterial materials
  JIANG Liu1, 2, GAO Qin1, WANG Zhenyu1, ZHAO Yulei1, 2, ZHANG Chaofeng1, HUANG Yu1*
  2022(6):679-701 [Abstract(1251)]  [View PDF 6.48 M (1324)]
  

研究论文

Grain size end member analysis of the Late Pleistocene and Holocene sediments in the Luojiatan profile on the upper Hanjiang River
  PAN Zhaoye1, ZHANG Yuzhu1, 3*, HUANG Chunchang2, PANG Jiangli2, ZHA Xiaochun2, ZHOU Yali2, ZHU Yan1, JIA Yana1, WANG Haoyu1, CHEN Dou1, XIAO Qili1, WANG Chunmei1
  2022(6):702-713 [Abstract(1343)]  [View PDF 2.89 M (1331)]
  
Extraction of saline-alkali land based on multi-scale segmentation and feature optimization
  ZHU Li1, GUO Qiaozhen1*, WU Zhengpeng2, WU Huanhuan1, HE Yunhai1
  2022(6):714-723 [Abstract(1518)]  [View PDF 2.39 M (1061)]
  
Feasibility analysis of silicone wristbands for passive collection of polycyclic aromatic hydrocarbons
  CAO Xueyi1, 2, 3, HAN Yongming1, 2*, Ho Steven Sai Hang1, 2
  2022(6):724-731 [Abstract(1566)]  [View PDF 1.36 M (948)]
  
Near-road PM10 in the non-heating and heating periods in Jinan in the North China Plain in 2017: pollution characteristics and health risk assessment
  SONG Jie1, ZHOU Xuehua1, 2, 3*, SHAO Qianyi2, 3, WANG Xiuliang2, 3, GONG Wei4, DONG Yangzhen5, WEN Xiufen5, TANG Shuting1, LUO Yuanyuan6, WANG Wenxing1
  2022(6):732-745 [Abstract(1270)]  [View PDF 2.10 M (988)]
  
Ecological risk assessment of heavy metal content in soil along the urban area of Qingyang City and the Huanjiang — Jinghe River
  LIU Fang1, 2, LIU Xiangjun3*, ZHANG Pengbo4, TANG Daobin1, 2, ZHANG Shengqiang1, 2
  2022(6):746-756 [Abstract(1272)]  [View PDF 1.14 M (828)]
  
The synergistic effect of ecology and industry from the perspective of super-network— taking hub cities in the Yellow River Basin as an example
  ZHANG Xiaoqin*, LI Yu, JING Wenjun
  2022(6):757-770 [Abstract(1109)]  [View PDF 3.85 M (1020)]